Psychische hulp

Aanloophuis voor psychisch kwetsbare mensen

Aanloophuis voor psychisch kwetsbare mensen

Om het gesprek over psychische klachten aan te gaan met mensen met een migratieachtergrond

Laagdrempelig en direct toegankelijk onthaal voor volwassenen met uiteenlopende vragen en problemen

Voor ondersteuning aan personen die geconfronteerd worden/werden met vrouwelijke genitale verminking en andere vormen van gendergerelateerd geweld

Hulplijn rond partnergeweld. Je kan hier in verschillende talen terecht voor informatie of een luisterend oor.

Voor psycho-educatie voor vluchtelingen en asielzoekers

Het OCMW helpt elke persoon, van jong tot oud, om een menswaardig bestaan te kunnen leiden. Zoek hier het OCMW in jouw buurt

Jongeren kunnen er terecht kunnen voor een luisterend oor en therapeutische hulp

Voor psycho-educatieve sessies en activiteiten die de veerkracht vergroten

Schema rond aanbod psychische begeleiding voor vluchtelingen in groot Gent

Laagdrempelige therapeutische hulpverlening voor jongeren

 

 

Heeft u vragen of suggesties? Mail dan naar: info@wegwijsingent.be