Residentiële opvang

Voor mensen die een onderdak nodig hebben
Voor mensen die in een crisissituatie zitten

Voor mensen die acuut nood hebben aan residentiële opvang

Er is ook een gezinsnachtopvang voorzien met een opvangcapaciteit en begeleiding van vier gezinnen

Schema dat een overzicht biedt van de opvangmogelijkheden voor mensen zonder wettig verblijf in Gent

 

 

Heeft u vragen of suggesties? Mail dan naar: info@wegwijsingent.be