Verblijfsrecht

Een gezin in een precaire verblijfssituatie kan verschillende statuten hebben. Het is belangrijk om na te gaan of ze behoren tot één van de volgende:

  • verzoeker tot internationale bescherming (nieuwe term voor asielzoeker)
  • erkend vluchteling (legaal)
  • subsidiair beschermd (legaal)
  • uitgeprocedeerd (niet-legaal)
  • clandestien migrant (niet-legaal)
  • geregulariseerd (legaal)
  • nieuwe EU-burger

Gezinnen die niet-legaal in Gent verblijven kunnen niet door alle diensten verder worden geholpen. De diensten waarbij ze wel nog terecht kunnen worden aangeduid met *

Inschrijving en uitschrijving van vreemdelingen, enkel op afspraak!
Informatie over inburgering en integratie in Oost-Vlaanderen

Info en eerstelijnshulpverlening voor vluchtelingen en asielzoekers.

Voor mensen die eraan denken om vrijwillig terug te keren naar hun thuisland.

Meertalig online informatieloket voor asielzoekers in België

Voor alle vragen die te maken hebben met asielzoekers en vluchtelingen

Informatie voor burgers, diensten en organisaties over verblijfsdocumenten, verblijfsstatuten en verblijfsprocedures (asielprocedure, arbeidsmigratie, gezinshereniging, regularisatie,..) en hiermee gerelateerde thema's (werk, onderwijs,...)

Voor mensen die eraan denken om vrijwillig terug te keren naar hun thuisland

Voor een overzicht van de verblijfsdocumenten

 

 

Heeft u vragen of suggesties? Mail dan naar: info@wegwijsingent.be