Geboorte- en gezinsplanning

Voor zwangerschapsbegeleiding

Online tool van Sensoa die je helpt met de keuze van een geschikt anticonceptiemiddel

Begeleiden door studenten in de Vroedkunde en in het Maatschappelijk Werk van een gezin in een kwetsbare situatie gedurende de periode van zwangerschap en jong ouderschap
Residentiële opvang en begeleiding van tienermoeders en hun kind(eren)

Voor opvoedingsadvies ivm kinderen tot 3 jaar

Vroedvrouwenpraktijk
Vroedvrouwenpraktijk

Vroedvrouwenpraktijk

Informatie en ondersteuning rond de opvoeding, gezondheid en ontwikkeling van jonge kinderen, prenataal steunpunt voor zwangere vrouwen. Ouders kunnen er terecht voor warm onthaal, kledij en babymateriaal

Informatie en ondersteuning rond de opvoeding, gezondheid en ontwikkeling van jonge kinderen tot 6 jaar en zwangere vrouwen. Ouders kunnen er terecht voor warm onthaal, kledij en babymateriaal

Informatie en ondersteuning rond de opvoeding, gezondheid en ontwikkeling van jonge kinderen tot 6 jaar, prenataal steunpunt voor zwangere vrouwen. Ouders kunnen er terecht voor warm onthaal, kledij en babymateriaal

Online tool van Fara die je helpt met keuzes bij een ongeplande zwangerschap

Hulp aan huis na de geboorte

Voor trajecten met tienerouders en hun kindjes

Voor anticonceptiva en abortus

Het OCMW helpt elke persoon, van jong tot oud, om een menswaardig bestaan te kunnen leiden.

Prenataal steunpunt voor zwangere vrouwen
Prenataal steunpunt voor zwangere vrouwen

Prenataal steunpunt voor zwangere vrouwen

Om te vinden waar je terecht kan als kwetsbare zwangere

Om te vinden waar je terecht kan bij (vermoeden van) tienerzwangerschap

 

 

Heeft u vragen of suggesties? Mail dan naar: info@wegwijsingent.be