Outreachend werken

Het kan zijn dat de gezinnen ook al worden geholpen via een outreachende werking. Ook dat is belangrijk om te weten te komen. Gezinnen die niet-legaal in Gent verblijven kunnen niet door alle diensten verder worden geholpen. De diensten waarbij ze wel nog terecht kunnen worden aangeduid met *

Outreachende werking naar moeilijk te bereiken doelgroepen

Outreachende werking naar en trajectbegeleiding van jongeren.

 

 

Heeft u vragen of suggesties? Mail dan naar: info@wegwijsingent.be