Gezondheid

Heeft het gezin specifieke zorgvragen, dan kun je hen doorverwijzen naar organisaties die bezig zijn met gezondheid, dringende medische hulp, psychische hulp, mensen met een beperking of zwangeren. Gezinnen met een beperkt gezinsinkomen kunnen bij hun ziekenfonds een aanvraag indienen voor de verhoogde tegemoetkoming in gezondheidszorgen.
Gezinnen die niet-legaal in Gent verblijven kunnen niet door alle diensten verder worden geholpen. De diensten waarbij ze wel nog terecht kunnen worden aangeduid met *

Wijst je de weg in de eerstelijnsgezondheidszorg in Gent in verschillende talen

Voor een kwaliteitsvolle, laagdrempelige en multidisciplinaire eerstelijnsgezondheidszorg in je buurt

Voor wegwijs in de Gentse gezondheidszorg en tips

Voor als je ziek wordt ’s avonds, in het weekend of op feestdagen

Voor tussenkomsten in de gezondheidszorg

 

 

Heeft u vragen of suggesties? Mail dan naar: info@wegwijsingent.be