Vrije tijd kinderen en jongeren

Heeft het gezin kinderen, dan kun je ze doorverwijzen naar organisaties die bezig zijn met opvoeding en gezin, met school, met huistaakbegeleiding, met opvang of met specifieke noden.
 
Gezinnen die niet-legaal in Gent verblijven kunnen niet door alle diensten verder worden geholpen. De diensten waarbij ze wel nog terecht kunnen worden aangeduid met *
  

Voor een overzicht van vrijetijdsaanbod voor de jeugd in Gent

Kunstactiviteiten voor kinderen en jongeren
Ontmoeting en activiteiten voor jongeren
Voor vrijetijdsactiviteiten (kunst en stadsavontuur) en vorming jeugdwerk voor nieuwkomers. Voor vorming en persoonlijke ontwikkelingstrajecten in het kader van het leerplichtonderwijs aan jongeren tussen 15 en 18 jaar
Activiteiten voor kinderen, tieners, meisjes en jongeren, en spelotheken
Wijkgerichte artistieke projecten en ateliers

Voor vorming en persoonlijke ontwikkelingstrajecten in het kader van het leerplichtonderwijs aan jongeren tussen 15 en 18 jaar

Aanbod van vzw Jong voor nieuwkomers en vluchtelingen van 12 tot 25 jaar
Vakantiewerking
Voor sport na school

Vrij zwemmen voor meisjes vanaf 3 jaar die al kunnen zwemmen

 

 

Heeft u vragen of suggesties? Mail dan naar: info@wegwijsingent.be