Materiële nood

Heeft het gezin noden op het vlak van voeding, hygiëne, warmte, kledij enz, dan kun je ze doorverwijzen naar organisaties die materiële noden lenigen.

Gezinnen die niet-legaal in Gent verblijven kunnen niet door alle diensten verder worden geholpen. De diensten waarbij ze wel nog terecht kunnen worden aangeduid met *

 

 

 

Heeft u vragen of suggesties? Mail dan naar: info@wegwijsingent.be