De website wegwijsingent.be wil het hulpmiddel wil zijn om de begeleiding van nieuwe EU-burgers binnen de stad Gent over organisaties heen vlotter te laten verlopen.
Ervaar je in de confrontatie met nieuwe EU-burgers of met etnisch culturele minderheden soms problemen? Logisch, want de begeleiding van nieuwe EU-burgers is geen evidentie. Vaak komen meerdere problemen naar boven waarvoor je als individuele hulp- of dienstverlener niet meteen een pasklaar antwoord weet.

Een goede doorverwijzing is dan cruciaal om te vermijden dat je een klant of cliënt zomaar van het kastje naar de muur stuurt. Welzijnsoverleg Regio Gent en de vakbond ABVV werkten daarom samen aan een nieuwe tool om je bij het doorverwijzen te ondersteunen.

Met deze nieuwe website kunnen begeleiders uit diverse domeinen elkaar gemakkelijker vinden om samen te werken. Het vormt ook een aanleiding om kennis of werkinstrumenten te delen en ervaringen uit te wisselen voor een goede dienstverlening.

wegwijsingent.be werd gerealiseerd met de steun van het Federaal impulsfonds voor het migrantenbeleid.


Wat vind je op wegwijsingent.be?
  • een overzicht van alle organisaties waar je als nieuwe Gentenaar kan aankloppen voor informatie of begeleiding
  • per levensdomein zie je met één muisklik de contactgegevens van de voornaamste organisaties
  • naast organisaties die zich specifiek richten naar minderhedengroepen vind je er ook organisaties met een algemeen onthaal of een in-take functie
Meer weten?
Een overzicht van alle welzijnsvoorzieningen die in het Gentse actief zijn vind je in de Sociale Kaart van Gent of op de website van de sociale kaart.

Nog vragen of suggesties?
Mail dan naar: info@wrg.be