Sport

Beweeglessen voor iedereen vanaf 18 jaar, gemengd of specifiek voor vrouwen
Voor sport en beweging in de buurt

Voor buurtsportlocaties

Voetbalcup voor dak- en thuislozen
Beweging voor moeders

Zwemmen voor vrouwen

 

 

Heeft u vragen of suggesties? Mail dan naar: info@wegwijsingent.be