Werk

Een gezin in een precaire verblijfssituatie kan op verschillende manieren met werk te maken hebben. ofwel gaat het om toeristen of studenten (leerlingen), ofwel is men aan het werk als werknemer of zelfstandige. indien men niet-werkend of werkzoekend is, kan men doorverwezen worden naar diensten die begeleiden naar werk. Mensen die een inburgeringscursus volgen worden automatisch bij de VDAB ingeschreven.
Gezinnen die niet-legaal in Gent verblijven kunnen niet door alle diensten verder worden geholpen. De diensten waarbij ze wel nog terecht kunnen worden aangeduid met *

Voor begeleiding bij het opstarten van een eigen zaak

Voor begeleiding in de zoektocht naar werk en loopbaanoriëntatie

Voor erkenning van een buitenlands diploma in België

Begeleiding van jongeren naar werk

Werkzoekende jongeren met een migratieachtergrond krijgen een 50-plusser als buddy om hen te begeleiden naar werk

Voor de begeleiding van vluchtelingen en anderstalige nieuwkomers uit derde landen richting werk

Voor informatie over werken voor mensen zonder wettig verblijf

Voor het project Ankerfiguren naar werk die zich inzet voor kwetsbare groepen/anderstaligen op zoek naar werk

Voor vorming en begeleiding naar werk, ook voor mensen met specifieke welzijnsnoden

Voor Gentse werkzoekenden die moeite hebben met hun digitale zoektocht naar werk

Voor begeleiding om te starten of te slagen als zelfstandig ondernemer

Voor tewerkstelling van EU-burgers die enkel over een identiteitskaart van hun land beschikken

Voor vraag en aanbod vrijwilligerswerk

Voor begeleiding van vluchtelingen en anderstalige nieuwkomers richting werk

 

 

Heeft u vragen of suggesties? Mail dan naar: info@wegwijsingent.be