Gezondheid

Heeft het gezin specifieke zorgvragen, dan kun je hen doorverwijzen naar organisaties die bezig zijn met gezondheid, dringende medische hulp, psychische hulp, mensen met een beperking of zwangeren. Gezinnen met een beperkt gezinsinkomen kunnen bij hun ziekenfonds een aanvraag indienen voor de verhoogde tegemoetkoming in gezondheidszorgen.
Gezinnen die niet-legaal in Gent verblijven kunnen niet door alle diensten verder worden geholpen. De diensten waarbij ze wel nog terecht kunnen worden aangeduid met *

Voor wegwijs in de Gentse gezondheidszorg en tips

Voor een kwaliteitsvolle, laagdrempelige en multidisciplinaire eerstelijnsgezondheidszorg in je buurt

Voor tussenkomsten in de gezondheidszorg
Voor als je ziek wordt ’s avonds, in het weekend of op feestdagen

 

 

Heeft u vragen of suggesties? Mail dan naar: info@wegwijsingent.be