School

Gids en hulp om uw kind in te schrijven

Voor laagdrempelig CLB-onthaal

Informatie, hulp en begeleiding op vraag van leerlingen, ouders en school rond leren en studeren, preventieve gezondheidszorg, schoolloopbaan, sociaal en emotioneel welbevinden

Voor als je op zoek bent naar een school voor je kind

Voor een vraag over je kind op school

Informatie, hulp en begeleiding op vraag van leerlingen, ouders en school rond leren en studeren, preventieve gezondheidszorg, schoolloopbaan, sociaal en emotioneel welbevinden
Voor het realiseren van optimale leer- en ontwikkelingskansen voor alle leerlingen
Voor het realiseren van optimale leer- en ontwikkelingskansen voor alle leerlingen
Voor de brug tussen de school en de gezinnen
Informatie, hulp en begeleiding op vraag van leerlingen, ouders en school rond leren en studeren, preventieve gezondheidszorg, schoolloopbaan, sociaal en emotioneel welbevinden

 

 

Heeft u vragen of suggesties? Mail dan naar: info@wegwijsingent.be